Akcja Charytatywna

Stowarzyszenie wzięło udział w zorganizowanej przez Starostwo powiatowe Akcji Charytatywnej na rzecz dwojga chorych dzieci.