Łubowo History Club prezentuje …

Powiedzieć, że dzisiejszy dzień dla mieszkańców Łubowa i zaproszonych gości obfitował w emocje byłoby co najmniej niezręcznym zbanalizowaniem wydarzenia, które miało miejsce w sali gimnastycznej przy świetlicy wiejskiej w Łubowie w dniu 19.11.2018 roku.

Głównymi bohaterami dzisiejszego popołudnia była młodzież łubowska, która zorganizowała wraz z koordynatorem projektu -panią Magdaleną Haas, bibliotekarzem z filii MBP uroczyste podsumowanie projektu z programu Równać Szanse pt. „Świadkowie łubowskiej historii”. Młodzież bardzo postarała się o dopięcie wydarzenia na tzw. ostatni guzik. Piękne prowadzenie uroczystości przez parę konferansjerów, wystawa fotografii, zaprojektowana i wydana broszura historyczna o miejscowości, film ukazujący pracę nad zadaniem i osobiste refleksje beneficjentów na temat tego, co dał  im udział w projekcie, pięknie przygotowana oprawa muzyczna, scenografia, poczęstunek… A co najważniejsze, dbałość o to, by zaprosić wszystkich  i opowiedzieć o wydarzeniu, które przez pół roku było znaczną częścią życia łubowskiej młodzieży.

Wydarzenie dowiodło, że młodzi pragną czuć się potrzebni, a idea programu Równać szanse jest autentyczna. Młodzież sama przyznała, że udział w zadaniu otworzył ich na innych, dodał odwagi w kontaktach z ludźmi, pozwolił zdecydowanie pukać do różnych drzwi, nauczył szukać rozwiązań, wsparcia, współpracy… I o to w tym wszystkim chodzi.

Łubowo History Club melduje wykonanie zadania, kompetencje społeczne nabyte, teraz czekamy na kolejne możliwości… a nawet zaczniemy szukać ich sami .

Projekt zrealizowano z inicjatywy Stowarzyszenia Stacja Kultura w Bornem Sulinowie, które aplikowało o środki w ramach Konkursu Specjalnego „Równać szanse – 100-lecie odzyskania niepodległości” we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną  w Bornem Sulinowie oraz jej filią w Łubowie, finansowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Relacja również:

Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie: http://www.mbp.bornesulinowo.pl/cms/?p=38151

 Portal informacyjny Temat.net; Temat Szczecinecki: https://szczecinek.com/artykul/lubowo-history-club/556935

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie: http://www.bornesulinowo.pl/?p=55872

Miejski Portal Informacyjny iszczecinek.pl: http://iszczecinek.pl/artykuly/aktualnosci/swiadkowie-lubowskiej-historii

Relacja filmowa: