O Stowarzyszeniu

Nieważne jak wiele posiadasz, ważne ile z siebie potrafisz dać innym

Stowarzyszenie „Stacja Kultura” jest organizacją pozarządową. Prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności. Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, wydawniczej, charytatywnej, wolontariatu na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania historii regionu, tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwijania świadomości narodowej, obywatelskiej a także działanie na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, popularyzowanie wiedzy z dziedziny technologii informacyjnych oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

Członkowie stowarzyszenia są specjalistami z wieloletnim doświadczeniem w zakresie: kultura, sztuka, edukacja, ekonomia społeczna, działalność samorządowa, przedsiębiorczość, finanse.

Stowarzyszenie swoje działania kieruje do wszystkich grup, gdyż jednym z ważnych celów powstania organizacji jest realizowanie przedsięwzięć na rzecz integracji międzypokoleniowej i inicjatyw postulowanych przez społeczność lokalną.

Stowarzyszenie „STACJA KULTURA” przyjmuje darowizny na wsparcie statutowej działalności. Bank BGŻ BNP Paribas – nr konta: 59 1600 1462 1836 8328 7000 0001

Zobacz Statut