I Międzynarodowy Plener Artystyczny „Stacja Kultura 2018” za nami!

I Międzynarodowy Plener Artystyczny „Stacja Kultura 2018”  był wyjątkowym wydarzeniem kulturalnym. Jego organizacja przypadła na 6 – 16 września 2018 r. w czasie obchodów Europejskich i Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa „Sąsiedztwo” w pięknym regionie Pojezierza Drawskiego, w Pałacu w Siemczynie. Wybór Szlaku Henrykowskiego na plener nie był przypadkowy. Choć Siemczyno jest małą miejscowością, to zadziwia wielką historią, której niemym świadkiem przez kolejne wieki był i ciągle jest, zachwycający do dziś, pałac i historyczny park z pomnikowymi drzewami.

Patronat honorowy nad plenerem objęli Krzysztof Lis – Starosta Szczecinecki i Stanisław Kuczyński – Starosta Drawski. Patronat medialny sprawowała TV Gawex. Organizatorem pleneru było Stowarzyszenie Stacja Kultura (SSK), która jako organizacja pozarządowa działa w obrębie szeroko pojętej kultury, sztuki i nauki we wszystkich jej przejawach i aspektach. Skupia doświadczonych nauczycieli i animatorów kultury, specjalistów w wielu dziedzinach. Wśród członków stowarzyszenia jest również Longina Malinowski (wiceprezes Zarządu SSK), której zawdzięczamy pomysł przedsięwzięcia, przygotowanie i organizację pleneru.

Do udziału w I Międzynarodowym Plenerze Artystycznym „Stacja Kultura 2018” zaproszenie przyjęło 20. artystów, którzy wzięli w nim aktywny udział, w tym: 2 z Niemiec i 2 z Ukrainy. Siedmioro artystów reprezentowało regiony Warmii i Mazur oraz Pomorza Zachodniego. Przewodnia tematyka pleneru dotyczyła dziedzictwa kulturowo–przyrodniczego i 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Co szczególnie warte jest podkreślenia, w plenerze uczestniczyło również 9. młodych adeptów sztuki z Gminy Borne Sulinowo. Udział młodych osób, rozpoczynających dopiero swoją karierę artystyczną i dojrzałych artystów z pokaźnym dorobkiem artystycznym jest dowodem na pokrewieństwo dusz ludzi sztuki, pasję, chęć tworzenia i potrzebę realizacji swoich wizji artystycznych.  

Uczestnicy I Międzynarodowego Pleneru Artystycznego „Stacja Kultura 2018” skupili się na oddaniu atmosfery miejsc bliskich naszym sercom, wydobyli piękno z pomników historii, otaczającej przyrody, kreując swe wizje w rytmie indywidualnej wrażliwości i wyobraźni twórczej. Powstałe dzieła są promocją tego, co najpiękniejsze w regionie, w Polsce i powinny znaleźć swoje miejsce na stałej wystawie w galerii.

Owocem pleneru są nietuzinkowe prace malarskie i rzeźbiarskie nawiązujące do m.in. zasobów środowiska i bogactwa kultury regionalnej. To także efekt przeprowadzonych otwartych warsztatów malarsko-rzeźbiarskich dla zainteresowanych oraz wystawy prac uczestników pleneru, zorganizowanej dla licznej publiczności w dniu 15.09.2018 r.

Realizację pleneru zawdzięczamy sponsorom. Plener został sfinansowany m.in. ze środków: Starostwa Powiatowego w Szczecinku, Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, Burmistrza Czaplinka, Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, Stowarzyszenia „Stacja Kultura”, Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie i sponsorów prywatnych.

Serdecznie dziękuję za wkład w powstanie i realizację I Międzynarodowego Pleneru Artystycznego „Stacja Kultura 2018” partnerom i sponsorom przedsięwzięcia.

Dziękuję Panu Krzysztofowi Lisowi – Staroście Szczecineckiemu i  Stanisławowi Kuczyńskiemu – Staroście Drawskiemu za poparcie naszej inicjatywy, wkład finansowy w organizację pleneru oraz honorowy patronat.

Podziękowania kieruję do pani dr Marii Witek – z Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie za wsparcie organizacyjne i finansowe pleneru. Bardzo cenimy sobie nawiązanie z nami współpracy.

Dziękuję dla: „Tomar” Lotyń Sp. z o.o. SK. w Lotyniu, Gospodarstwo Rolne „Polplon” Marcin Selatycki za wsparcie finansowe pleneru.

Dziękuję Lucy von Schickedantz oraz Agnieszce i Romanowi Szewczyk włodarzy gospodarstwa agroturystycznego „Bobrowa Dolina” za pomoc w przygotowaniu pleneru.

Dziękuję panu  Dariuszowi Czerniawskiemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie za przekazanie upominku dla twórców i organizatorów pleneru tj. albumów pt. „Borneńskie pejzaże” wydane na okoliczność 25-lenia miasta Bornego Sulinowa.

Gratulacje i podziękowania należą się głównym bohaterom pleneru – malarzom i rzeźbiarzom, bez których I Międzynarodowy Plener Artystyczny „Stacja Kultura 2018” po prostu by się nie odbył. Szczególne podziękowania należą się z twórcom z Polski i zagranicy:

Jan Bachar

Monika Bogdanwicz

Larysa Dem’ Yanishina

Mariusz Iliasiuk

Kazimierz Jerzok

Olga Kokoryn

Jan Kosiorek

Longina Malinowski

Tatjana Popowniczenko

Natalia Szynal

Herbert Zacharski

Regina Zacharski

Dziękuję wszystkim artystom za zaangażowanie w projekt oraz stworzenie twórczej i serdecznej atmosfery. Profesjonalizm i nieprzeciętna płodność twórcza budzą uznanie. Niepowtarzalne realizacje wizji artystycznych wyzwalają podziw. Jednak najbardziej ze wszystkich jakże cennych, wartościowych postaw uczestników pleneru urzekły mnie skromność i pogoda ducha. Radość tworzenia wydaje się być sensem i radością ich życia. Komplementy, których im nie szczędzono, przyjmowali z rumieńcem, dyskretnym uśmiechem, żarliwą podzięką i skromnym spuszczenie wzroku… Rzetelność w mozolnej pracy nad dziełem dopełniali cierpliwością i wzajemną troską. W tym miejscu stereotyp artysty zastąpiła nowa jakość…

Dziękuję właścicielom Pałacu w Siemczynie – Prezesowi Zdzisławowi Andziakowi i Wiceprezesowi Bogdanowi Andziakowi Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie oraz ich współpracownikom za wsparcie finansowe i pomoc przy w sprawnym zorganizowaniu pleneru.

Dziękuję TV Gawex za patronat medialny, promocję wydarzenia oraz przygotowanie relacji filmowej. 

Szczególne podziękowania kieruję do Komisarza pleneru Longiny Malinowski. Należy docenić inicjatywę i pogratulować nie tylko pomysłu, ale i umiejętności skupienia wokół siebie artystów, stworzenia właściwej atmosfery, ważnej w procesie twórczym podczas trwania I Międzynarodowego Pleneru Artystycznego „Stacja Kultura 2018”.

Jest mi miło, że Stowarzyszenie Stacja Kultura jako organizator pleneru, przyczyniło się do sukcesu I Międzynarodowego Pleneru Artystycznego „Stacja Kultura 2018” i mam nadzieję, że przez kolejne lata będziemy kontynuować rozpoczętą przygodę z malarstwem i rzeźbą w naszym pięknym regionie Pojezierza Drawskiego i Pojezierza Szczecineckiego.

Roman Tranbowicz

Prezes Stowarzyszenia Stacja Kultura

w Bornem Sulinowie

Zdjęcia:

Longina Malinowski

TV Gawex