Kursy ECDL w OSZ Szczecinek

W dniach od 19 lutego do 16. marca 2018 r. Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Szczecinku był  organizatorem kursu ECDL dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Najpierw w trakcie 60-godzinnego szkolenia praktycznego beneficjenci zdobywali wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw technik informatycznych, użytkowania komputerów, przetwarzania tekstów, arkusza kalkulacyjnego oraz stosowania podstawowych funkcji matematycznych, statystycznych i logicznych, niezbędnych do tworzenia i formatowania wykresów i diagramów. Kurs zakończył się egzaminem ECDL BASE, który odbył się  w dniach 12-16.03.2018 r.  Wszyscy z powodzeniem go zdali, co pozwoliło uczestnikom uzyskać Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ważny bezterminowo. Posiadanie takich umiejętności komputerowych jest obecnie niezbędne zarówno w codziennym życiu jak i w pracy zawodowej. ECDL jest wiarygodnym świadectwem, jednolitym dla całej Unii Europejskiej certyfikatem zaświadczającym o posiadaniu umiejętności w zakresie korzystania z komputera osobistego na poziomie podstawowym i wyższym, zgodnym ze standardem European Computer Driving Licence (ECDL) lub innym, równoważnym. Młody człowiek posiadający taki certyfikat zwiększa w znacznym stopniu możliwości znalezienia zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.