Kursy zawodowe projektu OSDZ – YEI

7 maja 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku rozpoczęły się kursy przyuczające do zawodu: magazyniera–sprzedawcy z obsługą wózka jezdniowego, kasy fiskalnej i magazynowego programu komputerowego, grafika komputerowego z projektowaniem stron www, opiekuna dziecięcego i osób niepełnoprawnych, kosmetyczki ze stylizacją paznokci i wizażem oraz fryzjera dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. W trakcie 150-godzinnych szkoleń beneficjenci projektu będą przyswajać niezbędną wiedzę i podstawowe umiejętności pracy w wybranym zawodzie. Ponadto zostaną przeszkoleni z zakresu BHP i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na zakończenie kursu w dniu 30.05.2018 r. zostaną zorganizowane egzaminy nadające odpowiednie uprawnienia. Kolejnym etapem wsparcia dla uczestników projektu będzie zdobycie doświadczenia w 3-miesięcznym stażu zawodowym, który pozwoli im sprawdzić nabytą wiedzę i umiejętności w zakładzie pracy.