Lato w Teatrze w bibliotece!

Stowarzyszenie „Stacja Kultura” dofinansowało cenną inicjatywę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie. W dniu 7 lipca 2017 roku MBP rozpoczęło realizację projektu „Lato w Teatrze” we współpracy z Instytutem Teatralnym. Warsztaty poprowadzi grupa 5 instruktorów w różnych zespołach zadaniowych (aktorska, taneczna, muzyczna, fotograficzno-performatywna). Finałem dwutygodniowej pracy uczestników będą dwie prezentacje dla mieszkańców miasta. Pierwsze spotkania licznej grupy młodych adeptów sztuki miały charakter integracyjny. Po zapoznaniu się, weryfikacji predyspozycji i zainteresowań uczestników instruktorzy sformułowali składy poszczególnych grup. Od tego momentu każdy zespół zajmie się pracą według własnego scenariusza swojego zespołu. Życzymy owocnej pracy i przyjemności podczas wspólnych działań. Czekamy z niecierpliwością na finał!