MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD SZTUKI ”OD GÓR PO MORZE” – karta zgłoszenia