REGULAMIN XI MIĘDZYNARODOWEGO PRZEGLĄDU SZTUKI ”OD GÓR PO MORZE”