Od gór po morze

Stowarzyszenie Stacja Kultura działające od sześciu lat, nie stawia sobie żadnych ograniczeń, wręcz przeciwnie, łamie je skutecznie. Przykładem na to jest ostatnie niezwykłe wydarzenie, jakim jest „Międzynarodowy Przegląd Sztuki 2023” odbywający się obecnie w Pałacu Siemczyno. Program ten jest wynikiem współpracy trzech pozarządowych instytucji: Fundacja Pałac Struga, prezes Agnieszka Chmura–Wieczorek, Fundacja Galeria 33, prezes Krzysztof Ryfa, oraz Stowarzyszenie Stacja Kultura, prezes Gina Malinowski, którzy utworzyli KOALICJĘ TRZECH WOJEWÓDZTW: Dolnośląskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego pn. „Od gór PO morze”. Współpracującymi jest Henrykowskie Stowarzyszenie a Pałac w Siemczynie stał się miejscem integracji artystów tworzących w różnych formach i technikach sztuki. Pasja jaką wykazali się organizatorzy zyskała uznanie władz naszego województwa.

I tak, nad tym niezwykłym, bezprecedensowym wydarzeniem Patronat Honorowy objęła Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Pani Anna Bańkowska. Wernisaż odbył się 6 maja 2023 a gośćmi wernisażu byli także: Pan Stanisław Wziątek, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Pan Wojciech Dorżynkiewicz, Przewodniczący Radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Pan Marcin Naruszewicz, Burmistrz Czaplinka, Pan Michał Olejniczak, Sołtys Siemczyna, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Miasta w Czaplinku. Oczywiście na wernisażu byli wszyscy, którzy przyczynili się do tego, by przegląd zaistniał i miał tak bogatą oprawę. Zaszczycili nas Prezesi Henrykowskiego Stowarzyszenia: Panowie Zdzisław i Bogdan Andziak. Obecni byli także- Pan Krzysztof Andziak, sekretarz Henrykowskiego Stowarzyszenia, Pani Grażyna Tomaszewska i Pan Adam Andziak, którzy dbają o komfort i wygodę artystów, gości Pałacu w Siemczynie.

W wystawie udział wzięło 112 Artystów, prace zostały eksponowane w 11 komnatach Pałacu, artystów z kraju i zagranicy, swoje prace pokazują artyści Niemiec, Czech, Ukrainy, Hiszpanii, Francji i Słowacji i Grecji. Wernisaż pokazał jak ważną dla człowieka potrzebą jest obcowania ze sztuką, sale Pałacu w Siemczynie wypełniał tłum widzów. Oczywiście byli licznie zgromadzeni twórcy, ale także „zwyczajni” miłośnicy malarstwa, rzeźby i innych form artystycznych. Duży zachwyt w zwiedzających wzbudziła ceramika i obiekty przestrzenne. Obecność twórców była dodatkową atrakcją , która dawała zwiedzającym okazję poznania i rozmów z artystami. Poglądy na temat swoich prac wymieniali także artyści między sobą. Wszystkich, zarówno artystów jak i zwiedzających, zachwyciła surowość ścian pałacu, która stanowiła niezwykłe tło dla obrazów, spotkanie nowoczesnego spojrzenia na świat zderza się z historią pałacu wytwarzając nowe emocje. Organizatorzy Przeglądu rozmieścili prace w sposób niezwykle przemyślany i tak, by ostatni obraz „ciągnął” i niejako zapraszał widza do następnej sali. Liczba zgłoszeń i różnorodność prac, a także zadowolenie artystów, pokazały celowość zorganizowania przeglądu wykraczającego poza tereny ich zamieszkania. Spotkanie artystów z kilku województw pozwoliło na rozszerzenie ich kontaktów osobistych a także dało nowe możliwości wystawiennicze. To, co zrobili organizatorzy Przeglądów Artystycznych, Krzysztof Ryfa, Agnieszka Chmura-Wieczorek i Gina Malinowski, jest dla wielu artystów możliwością wyjścia ze swoją sztuką poza lokalne możliwości. Jest nobilitacją zarówno dla profesjonalistów, jak i dla dla amatorów i substytutem wystawienia prac w Galeriach Biura Wystaw Artystycznych. W sukcesie tego Przeglądu Artystycznego, jego organizatorów i twórców, niebagatelną rolę odegrała pasja, zaangażowanie i profesjonalizm Giny Malinowski, Prezesa Stowarzyszenia Stacja Kultura, organizatora i kuratora tego artystycznego wydarzenia.