Otwarcie wystawy poplenerowej „Stacja Kultura 2018”

25.10.2018r. o godz. 17.00 w sali Galeria Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie, pani Iwona Gajewska-Tranbowicz w obecności kuratora wystawy, pani Longiny Malinowski oraz przybyłych gości, otworzyła poplenerową wystawę prac powstałych podczas I Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Stacja Kultura 2018. Patronat honorowy nad plenerem objęli Krzysztof Lis – Starosta Szczecinecki i Stanisław Kuczyński – Starosta Drawski a patronat medialny sprawowała TV Gawex. Plener odbył się w dniach 6-16 września 2018 roku i przypadł na  czas obchodów Europejskich i Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa „Sąsiedztwo”. Na miejsce realizacji nieprzypadkowo wybrano piękny region Pojezierza Drawskiego- Pałac w Siemczynie.

Owocem aktywności artystów są nietuzinkowe prace malarskie i rzeźbiarskie. Uczestnicy pleneru  skupili się na oddaniu atmosfery miejsc bliskich naszym sercom, wydobyli piękno z pomników historii, otaczającej przyrody, kreując swe wizje w rytmie indywidualnej wrażliwości i wyobraźni twórczej. Powstałe dzieła są promocją tego, co najpiękniejsze w naszym regionie, w Polsce i powinny znaleźć swoje miejsce na stałej wystawie w galerii.

Prace, które powstały podczas I Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Stacja Kultura 2018, można oglądać do 30 listopada, od poniedziałku do piątku  w sali Galeria w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 1, w godzinach pracy instytucji.

Na wystawie znajdują się prace następujących artystów:

Jan Bachar

Monika Bogdanwicz

Larysa Dem’ Yanishina

Mariusz Iliasiuk

Kazimierz Jerzok

Olga Kokoryn

Jan Kosiorek

Longina Malinowski

Tatjana Popowniczenko

Natalia Szynal

Herbert Zacharski

Regina Zacharski

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!