Projekt  „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI”

Zapraszamy  do projektu  „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI” młodzież w wieku od 18 do 24 roku życia, nieaktywną zawodowo, nieuczącą i nieszkolącą się a także osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Zapisy prowadzą:

  1. Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Szczecinku, ul. Kościuszki 47-49

 pokój Nr 11. tel. 94 7127440

  1. Hufiec Pracy w Szczecinku, ul. Kościuszki 47-49 pok. Nr 8-9.

tel. 94 7127940