Przegląd Piosenki Senioralnej – Na Ukraińską Nutę

Z radością informujemy, że 10 maja 2022 roku Stowarzyszenie „Stacja Kultura” otrzymało grant w wysokości 5000,00 zł z Programu Społecznik 2022-2024 zdobywając 107 punktów.

Program Społecznik 2022-2024 to wyraz dążeń do rozwijania tożsamości regionalnej Pomorza Zachodniego oraz wzmacniania więzi społecznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w społecznościach lokalnych: wsi, miast, dzielnic, osiedli, gmin województwa zachodniopomorskiego. Jest on namacalnym wyrazem otwartości na potrzeby zauważane przez organizacje pozarządowe i aktywnych mieszkańców oraz podejmowania wspólnego działania na rzecz dobra każdego z nas.

Program Społecznik organizowany na terenie Pomorza Zachodniego, którego operatorem jest Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ma na celu wspieranie oddolnych aktywności środowisk lokalnych i organizacji pozarządowych w wielu aspektach życia, których wspólnym mianownikiem jest integracja lokalnych społeczności.

Grant pozyskany przez Stowarzyszenie „Stacja Kultura” reprezentowany przez panią Prezes Longinę Malinowski, będzie przeznaczony na organizację wydarzenia pn. „Przegląd Piosenki Senioralnej – Na Ukraińską Nutę”. Jego celem jest integrowanie społeczności lokalnej oraz ludności ukraińskiej, która osiedliła się w Bornem Sulinowie. Dla zaangażowanych w niesienie wszelkiej pomocy, prezentujących otwarte i aktywne postawy obywatelskie mieszkańców miasta i gminy Borne Sulinowo, którzy przyjęli pod swoje dachy ludność ukraińską uciekającą przed wojną, ważne jest budowanie tożsamości i świadomości miejsca, w którym żyją. Samo wydarzenie jest odpowiedzią na zmniejszenie barier kulturowych. Stanowi alternatywną formę promowania spędzania wspólnie wolnego czasu. Jest również ukierunkowany na potrzeby środowiska seniorów oraz osób niepełnosprawnych, którzy chcą twórczo spędzać czas, dzieląc się z nami swoimi talentami, uzdolnieniami oraz pasjami.

Dofinansowano z budżetu zadania publicznego pn. „Program Społecznik 2022-2024”. Program zainicjowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.