Przekazanie obrazu przez Stowarzyszenie Stacja Kultura dla Urzędu Miasta

Powodem do wyjątkowego spotkania, które 25 września odbyło się w Sali Ślubów Urzędu miasta, było przekazanie obrazu przez Stowarzyszenie Stacja Kultura dla Urzędu Miasta. Obraz autorstwa Giny Malinowski był podziękowaniem za wsparcie działalności naszego Stowarzyszenia. Obraz, który zawieszono w Sali Ślubów został przekazany na ręce Pani Burmistrz Doroty Chrzanowskiej. Na to uroczyste spotkanie wzięli udział Burmistrz Gminy, pani Dorota Chrzanowska, Sekretarz Gminy, pani Beata Czarnecka-Herbaczewska oraz kierownicy działów i inni urzędnicy Urzędu Miejskiego.

Gośćmi specjalnymi, którzy spotkali się z pracownikami Urzędu Miasta oraz członkiniami Stowarzyszenia, byli Pan Janusz Gromek, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, oraz Marek Hok, Poseł na Sejm RP.             

Pan Janusz Gromek bardzo aktywnie wspierał organizację Pleneru Artystycznego 2018, za co Stowarzyszenie podziękowało obrazem powstałym na Plenerze. Był to, obraz tematycznie nawiązujący, do obchodów 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Pani Burmistrz Dorota Chrzanowska oraz Pan Janusz Gromek, dziękując za przekazane im obrazy, docenili znaczenie pracy, jaką wykonuje Stowarzyszenie Stacja Kultura i szczególną uwagę zwrócili na wysoki poziom, zarówno Plenerów jak i innych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Stowarzyszenie. Podkreślali też, że dla całego Województwa Zachodniopomorskiego Stowarzyszenie Stacja Kultura stało się wizytówką Bornego Sulinowa.

Korzystając z obecności Pani Burmistrz jak i szanownych gości, Prezes Stowarzyszenia Longina Malinowski opowiedziała o idei i symboliki powstałego obrazu i przy tej odświętnej okazji wręczyła Panu Tadeuszowi Wojewódzkiemu Dyplom Honorowego Członka Stowarzyszenia Stacja Kultura.

W nieoficjalnej części pobytu goście zostali zaproszeni do zwiedzenia miasta oraz Muzeum Historii Militarnej. Ciekawą historię każdego z eksponatów z wielką pasją opowiadali twórcy i właściciele Muzeum, Agnieszka i Kamil Bartoszek.

Spacerem po Bornem Sulinowie, pokazanie nowych osiedli, ruin Domu Oficera, Jeziora Pile nasi honorowi goście zakończyli wizytę w Bornem Sulinowie.