Spotkanie Noworoczne ze Starostą

Rok 2020 rozpoczął się dla Stowarzyszenia zaproszeniem na Spotkanie Noworoczne przez Starostę Powiatu Szczecineckiego, pana Krzysztofa Lisa. Zaproszone zostały wszystkie Stowarzyszenia działające na terenie naszego Powiatu. Interesujące spotkanie rozpoczęli uczniowie Szkoły Muzycznej w Szczecinku krótkim koncertem, natomiast po przywitaniu oficjalnym przez pana Starostę wszystkich obecnych, mieliśmy możliwość  poznania innych zaproszonych gości oraz na dyskusję i wymianę zdań.