„Stacja Kultura” w Bornem Sulinowie!!!

3 stycznia 2017 roku oficjalnie zostało zarejestrowane w KRS Stowarzyszenie „Stacja Kultura” w Bornem Sulinowie,

które ma na celu podejmowanie działań w obrębie szeroko pojętej kultury, sztuki i nauki we wszystkich jej przejawach oraz aspektach, w szczególności zaś na rzecz ochrony i promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Należy przyznać, że to inicjatywa nader szlachetna, szczególnie zaś imponuje szybkość powołania do życia stowarzyszenia, co świadczy o sile charakteru i skuteczności jego członków. Życzymy sukcesów i owocnej współpracy na rzecz kultury. Trzymamy kciuki za sukcesy i powodzenie wszystkich przedsięwzięć!

Członkowie założyciele „Stacji Kultura”