XX Dni Henrykowskie w Siemczynie

Wiele stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, templariuszy i rekonstruktorów, długo by wymieniać…

Stacja Kultura jak zwykle, już od siedmiu lat, stoi na stanowisku.

W Pałac Siemczyno prezentujemy wspaniałą wystawę, natomiast w namiocie -namiastkę tego, co można zobaczyć w Galerii pałacowej.

Rozmawiamy z gośćmi, informujemy o naszej działalności.

Na stołach znajdują się liczne materiały informacyjne, nasz Katalog MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD SZTUKI – Od gór po morze. 2023, oraz ksiąźki i zbiór wierszy naszej Wice prezesa, Lucy von Schickedantz.

Wspaniałe rozmowy z interesującymi ludźmi. Dziękuję za wasze zainteresowanie naszą działalnością, za zaproszenia itd.

Tu spotyka się ludzi po raz pierwszy, żeby tę znajomość pielęgnować na zawsze, bo to miejsce – to po prostu magia!

Gratuluję Henrykowskiemu Stowarzyszeniu, wspaniale zorganizowane spotkania, a wieńczący ten wieczór koncert Opera na Zamku ze Szczecina to była przysłowiowa wisienka na torcie!

GM