I Międzynarodowy Plener Artystyczny Stacja Kultura

Stowarzyszenie „Stacja Kultura” jest organizatorem I Międzynarodowego Pleneru Artystycznego „Stacja Kultura 2018”, który odbędzie się od 6 do 16 września 2018 r. podczas obchodów Europejskich i Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa. Miejscem docelowym dla pleneru będzie Pałac w Siemczynie. Pomysłodawczynią przedsięwzięcia i komisarzem pleneru jest Longina Malinowski- malarka z Bornego Sulinowa. W plenerze weźmie udział 20. artystów, w tym z Polski, Niemiec, Ukrainy i Białorusi.  W ramach pleneru malarze i rzeźbiarze będą tworzyć prace nawiązujące do naszego regionu, kultury, tradycji a także 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wernisaż prac uczestników pleneru przewidziany jest na dzień 15.09.2018 r.

Projekt jest finansowany m.in. ze środków: Starostwa Powiatowego w Szczecinku, Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, Stowarzyszenia „Stacja Kultura”, Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie i sponsorów prywatnych.

Warto podkreślić, że patronat honorowy nad plenerem sprawują: Krzysztof Lis –Starosta Szczecinecki i Stanisław Kuczyński – Starosta Drawski. Patronat medialny objęła TV Gawex.

 W programie:

06.09.2018r., godz.16.00                   – uroczyste otwarcie pleneru

07-08.09.2018r, godz.10.00-14.00  – otwarte warsztaty malarsko-rzeźbiarskie dla zainteresowanych

14.09.2018r., godz.18.00                    – wspólne grillowanie

15.09.2018r., godz.17.00                    – wernisaż prac uczestników pleneru.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!