Kolejny etap rewitalizacji

W ramach wdrożenia działania animacyjnego, służącego włączaniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego dla miejscowości Borne Sulinowo o tytule „AKADEMIA RUCHU, CZYLI JAK WYCIĄGNĄĆ MIESZKAŃCÓW Z DOMU W MIEJSCE INTEGRACJI, SPOTKAŃ I AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W OTOCZENIU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ”, Stowarzyszenie „Stacja Kultura” wraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Bornem Sulinowie i mieszkańcami podjęła kolejne kroki związane z odświeżeniem terenu znajdującego się przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie – „loży prasowej”. Utwardzony polbrukiem teren doczekał się montażu czterech gier podwórkowych z materiału termoplastycznego – gry w klasy, pajęczyny, półkola i zaplątanych ścieżek. Dzięki grubowarstwowemu podkładowi pod gry podwórkowe będą one trwałe i wytrzymałe w każdych warunkach atmosferycznych. Z myślą o ich użytkowaniu bez względu na porę dnia dodatkowo przy „loży prasowej” zamontowane zostało oświetlenie zewnętrzne.

Projekt przede wszystkim jest odpowiedzią na potrzeby środowiska lokalnego i wynika z postulatów mieszkańców. Dzięki podjęciu nowych kroków w jego realizacji takich jak montaż gier podwórkowych oraz oświetlenia zewnętrznego możemy organizować lokalne wydarzenia kulturalne i udostępniać innym możliwość aktywnego spędzania czasu. Efekt końcowy naszych przygotowań zostanie zaprezentowany podczas Festiwalu Kolorów Holi, na który zaproszenie otrzymają wszyscy mieszkańcy naszego miasta niezależnie od wieku. Tego typu wydarzenia sprzyjają budowaniu tożsamości społeczności lokalnej, świadomości miejsca oraz integracji i wspierania aktywności osób z różnych grup społecznych bez względu na wiek czy zajmowany status.

Projekt „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.