HOLI Festiwal Kolorów

plakat-holi

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu animacyjnym dotyczącym projektu AKADEMIA RUCHU, CZYLI JAK WYCIĄGNĄĆ MIESZKAŃCÓW Z DOMU W MIEJSCE INTEGRACJI, SPOTKAŃ I AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W OTOCZENIU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ.

Wydarzenie animacyjne odbędzie się na zakończenie działań inwestycyjnych. To krok w stronę zakończenia lata i wejścia w szkolne obowiązki. Planujemy, by wydarzenie animacyjne skupiło się na dzieciach, pokazaniu im jak atrakcyjne może być spędzanie czasu na świeżym powietrzu, jakie można podjąć gry i zabawy, które bez dużych nakładów finansowych lub przy użyciu prostych detali można znaleźć na każdym podwórku, a także jak atrakcyjnie, wesoło i w grupie można spędzić czas. W związku z powyższym zaangażujemy profesjonalnego animatora dziecięcych zabaw, który przedstawi dzieciom gry i zabawy podwórkowe, przy wykorzystaniu klanzy, przeprowadzi kilka zabaw z najmłodszymi przedstawicielami – odbiorcami projektu. Zostaną przeprowadzone proste konkurencje sportowe. Odbędzie się także Festiwal Kolorów Holi. Teren do gier i zabaw wspólnie z nami przygotują mieszkańcy, grupa inicjatywna, która w toku prac zachęci sąsiadów do współtworzenia i współorganizacji wydarzenia. Dodatkową atrakcją dla dzieci będzie darmowy popcorn i wata cukrowa oraz napoje. Na poczęstunek dla dorosłych wolontariusze upieką ciasta, a Miejska Biblioteka publiczna przygotuje kawę i herbatę.

Projekt „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” jest współfinansowany prze Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.