Rewitalizacja szansą na aktywną integrację

W ramach wdrożenia działania animacyjnego, służącego włączaniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego dla miejscowości Borne Sulinowo o tytule „AKADEMIA RUCHU, CZYLI JAK WYCIĄGNĄĆ MIESZKAŃCÓW Z DOMU W MIEJSCE INTEGRACJI, SPOTKAŃ I AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W OTOCZENIU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ”, Stowarzyszenie „Stacja Kultura” wraz z mieszkańcami przeprowadziło wstępne zagospodarowanie terenu.

Uprzątnięto teren wokół biblioteki, a wzdłuż tarasu – „loży prasowej” dokonano nasadzeń młodych świerków, rabatę wypielono i wykorowano. W realizację zadania zaangażowała się grupa mieszkańców, którym leży na sercu rozwój Bornego Sulinowa i polepszenie warunków życia. Zadanie, jakie chcą realizować, polega na doposażeniu istniejącego, ale niezagospodarowanego terenu zielonego i utworzeniu w tym miejscu docelowo placu rekreacji i zabaw w otoczeniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie. Plac nigdy nie był ogrodzony i obecnie często służy jako spacerniak dla psów, przy czym ich właściciele rzadko wywiązują się ze swoich obowiązków. Dokonano pierwszych zakupów w postaci mebli ogrodowych. Docelowo przedsięwzięcie inwestycyjne będzie obejmowało doposażenie strefy relaksu tj. doposażenia powstałej w roku ubiegłym „loży prasowej” w otoczeniu Miejskiej Biblioteki Publicznej poprzez zakup zestawów wypoczynkowych i zamontowanie zewnętrznego oświetlenia. Ponadto utwardzony polbrukiem teren wykorzystamy do zainstalowania gier planszowych. Będzie to doskonała baza do wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu z książkami i dobrą muzyką.

Dzięki realizacji projektu tworzymy warunki do budowania tożsamości społeczności lokalnej, świadomości miejsca oraz integracji, wspierania aktywności osób z różnych grup społecznych bez względu na wiek, upowszechnianie otwartych i aktywnych postaw obywatelskich w nowym miejscu zamieszkania. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby środowiska lokalnego i wynika z postulatów mieszkańców. Zaangażował mieszkańców do podejmowania działań w ramach projektu w formie wolontariatu, którzy chętnie wzięli udział w wyżej wymienionych pracach, a nasze meble ogrodowe już mogliśmy wykorzystać podczas koncertu Macieja Tachera organizowanego przez bibliotekę.

Projekt „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.