Mamy kolejny projekt! RRS 2018

Stowarzyszenie „Stacja Kultura” wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Bornem Sulinowie będą realizować od lutego do sierpnia 2018 roku projekt Regionalny Równać Szanse pt. „Kawał nieba w gębie”, finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem projektu jest organizacja serii warsztatów kulinarnych według pomysłu młodzieży we współpracy z dorosłymi, w tym seniorami, uczenie się dzielenia zadaniami i odpowiedzialnością za ich wykonanie, doskonalenie umiejętności kulinarnych i społecznych takich jak komunikacja, praca zespołowa. Inspiracją do tematu wiodącego projektu stała się wielokulturowość i multiregionalizm naszego środowiska. Właśnie dlatego warto zadbać o kultywowanie nieznanych tradycji kulinarnych naszego regionu poprzez pokaz i degustację wykonanych dań podczas finału projektu.

Ogółem dofinansowano 97 projektów, w tym 3 z województwa zachodniopolskiego.