Na 100-lecie odzyskania niepodległości

Program „Równać szanse” zaproponował konkurs specjalny, którego temat dotyczy pomysłu uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Do konkursu zgłoszono 106 projektów z całej Polski, w tym 4 z woj. zachodniopomorskiego.

Zgłoszone projekty oceniane były pod kątem formalnym oraz w oparciu o kryteria merytoryczne. Na tej podstawie,  po długich obradach komisji, przyznano 30 dotacji, w tym 1 dla woj. zachodniopomorskiego. Chyba nie musimy dodawać, że to nasz projekt został doceniony.

O środki z programu aplikowało Stowarzyszenie „Stacja Kultura” na prośbę Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na działalność filii biblioteki w Łubowie i aktywizację młodzieży z tego właśnie sołectwa. Uznaliśmy, że tym razem młodzież z Łubowa i okolic  dostanie szansę na zdobywanie ważnych kompetencji społecznych, a na kolejne miejscowości wkrótce także przyjdzie czas.

Realizacja projektu rozpocznie się w czerwcu 2018 roku.