Narodowe Czytanie 2017 w Bornem Sulinowie

Po raz drugi Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie z partnerem Stowarzyszeniem „ Stacja Kultura” była organizatorem Narodowego Czytania w dniu 02.09,2017 r. Tym razem było to „Wesele” S. Wyspiańskiego.

Dramat stał się lekturą Narodowego Czytania w 2017 roku,  gdyż zwyciężył podczas internetowego głosowania.  Akcję wspólnego czytania od 2012 r. organizuje Prezydent RP. Pierwszą wspólną lekturą był „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza a w kolejnych latach: dzieła Aleksandra Fredry (2013),Trylogia Henryka Sienkiewicza (2014), „Lalka” Bolesława Prusa (2015) i „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza (2016).

Akcja Narodowego Czytania znalazła się w corocznym kalendarzu imprez również w Bornem Sulinowie od ubiegło roku, zainicjowana przez panią Iwonę Gajewską-Tranbowicz- dyrektor MBP i objęta honorowym patronatem przez panią Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską – Burmistrz Bornego Sulinowa. Tegoroczna uroczystość odbyła się w gościnnych progach Budynku Kulturalno-Oświatowego, którego aula przekształciła się na ten czas w salę biesiadną. Na stołach nie zabrakło pachnącego chleba na zakwasie, prawdziwych małosolnych ogórków i swojskiego smalcu z aromatem lubczyku. Już od wejścia zapachy przenikały się, drażniąc smakowicie nozdrza wszystkich gości. Lektorzy, którzy przyjęli zaproszenie do odczytania fragmentów Wesela, zadbali nie tylko o doskonałą dykcję i interpretację. Wielu uczestników wystąpiło w pięknych strojach z epoki, o co postarała się Gina Malinowski- wiceprezes Stowarzyszenia „Stacja Kultura” w Bornem Sulinowie.

Po powitaniu pani Iwona Gajewska-Tranbowicz, dyrektor MBP odczytała list Pana Prezydenta dotyczący tegorocznej akcji. Tuż potem, celem wprowadzenia w zagadnienia dramatu, opatrzyła szerokim komentarzem  przygotowaną wcześniej prezentację multimedialną nt. bohaterów utworu dramatu, symboliki dzieła oraz pierwowzorów postaci realistycznych. 

W dalszej części borneńskiej uroczystości nastąpiło czytanie wybranych uprzednio fragmentów. Wszystkie wyjątki scen z aktu I,II i III  czytane były przez  lektorów z zachowaniem formy dialogowej.  Urozmaiceniem czytania było odegranie wybranych scen przez członków grupy teatralnej „Pod sceną”. Żywa refleksja Chochoła i Jaśka były ostatnimi elementami tegorocznego czytania.

Najserdeczniejsze podziękowania i wyrazy uznania dla profesjonalizmu i szczerego zaangażowania w przedsięwzięcie  należą się tym wszystkim, którzy w tym roku czytali z nami:

Pani Aurelia Biegajło

Pani Kamila Bykowska

Pani Marta Kątny

Pani Monika Kęsy

Pani Longina Malinowski

Pani Agnieszka Szewczyk

Pan Dariusz Palicki

Pan Piotr Prokopiak

Pan Mirosław Szeligowski

Pan Roman Szewczyk

Pan Roman Tranbowicz

Maja i Amelia Bykowskie

Iwetta Dąbrowska 

Kinga Dubrawska

Wiktoria Łozińska

Roland Schlamberger

Kalina Tranbowicz

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom, równie mocno tym, którzy uczestniczyli w akcji jako słuchacze. Zapraszamy ponownie już za rok.

Tekst: Iwona Gajewska-Tranbowicz,  Dyrektor MBP w Bornem Sulinowie

Zdjęcia: Marzena Szewczyk – MBP Borne Sulinowo

Relacja z Narodowego Czytania również:

  1. Strona Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie

http://www.mbp.bornesulinowo.pl/cms/?p=19556

        2. Strona Starostwa Powiatowego w Szczecinku

http://www.powiat.szczecinek.pl/aktualnosci/narodowe-czytanie-2017.html 

        3. Strona Miejskiego Portalu Informacyjnego w Szczecinku

http://iszczecinek.pl/artykuly/region/narodowe-czytanie-w-bornem-sulinowie

4. Strona Gawex Media w Szczecinku

http://www.gawex.pl/wiadomosci/wydarzenia/14170/Akcja-Narodowe-Czytanie-2017-w-Bornem-Sulinowie