Otwarcie Muzeum Baroku i Uniwersalium Rzemiosł Różnych w Pałacu w Siemczynie

Na zaproszenie Stowarzyszenia Henrykowskiego,Stowarzyszenie „Stacja Kultura” bierze udział w uroczystości  otwarcia Muzeum Baroku i Uniwersalium Rzemiosł Różnych w Pałacu w Siemczynie. Nasza obecność, dała licznie zgromadzonej publiczność, możliwość zapoznania się ze strojami epoki baroku. Byłyśmy więc niejako uzupełnieniem, ciekawej prelekcji pana Bogdana Andziaka, który oprowadzał po obu nowo otwartych muzeach. Nadzwyczaj ciekawą prelekcją przybliżył zwiedzającym historię i znaczenie wystawionych eksponatów z epoki baroku.  Prezes Stowarzyszenia „Stacja Kultura” podarowała dwa zabytkowe kandelabry dla wyposażenia Muzeum.