Podsumowanie akcji charytatywnej

W dniu 5 kwietnia 2017 roku zakończono akcję zbierania środków na specjalistyczną diagnostykę i na obranie skutecznej metody leczenia choroby przewlekłej pani Renaty Kasprzyk.

Akcja została zorganizowana przez Stowarzyszenie „Stacja Kultura” w Bornem Sulinowie i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bornem Sulinowie we współpracy z Budynkiem Kulturalno-Oświatowym, Centrum Kultury i Rekreacji oraz Gawex Media w Szczecinku. Stowarzyszenie „Stacja Kultura” w Bornem Sulinowie informuje, że ogółem zebrano kwotę 25.919,48 zł, na którą składają się fundusze pozyskane ze sprzedaży (podczas koncertu charytatywnego na rzecz diagnostyki i leczenia Renaty Kasprzyk):

  • ciast (od co najmniej 25 ofiarodawców), kawy i herbaty,
  • licytacji podarunków,
  • bonów upominkowych,
  • zdjęć „Zdjęcie dla Ciebie” w foto-budce

oraz biletów – cegiełek o wartości: 25 zł (brązowa cegiełka), 50 zł (srebrna cegiełka) i 100 zł (złota cegiełka).

Serdeczne podziękowania kierujemy do punktów, które zaangażowały się w sprzedaż cegiełek, a należały do nich: Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie, Biuro Obsługi Klienta Gawex Media w Szczecinku i w Bornem Sulinowie, Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, Centrum Informacji Turystycznej w Bornem Sulinowie.

Dziękujemy darczyńcom za podarunki przekazane na rzecz prowadzonych aukcji. Szczególną rolę odegrali wszyscy pracownicy MBP i BKO, członkowie Stowarzyszenia „Stacja Kultura” oraz wolontariusze odpowiedzialni za swój zakres zadań, z których wywiązali się wzorowo. Bez ich oddania nie udałoby się przygotować takiej oprawy.

Szczególnie jednak pragniemy podziękować artystom i wszystkim osobom przybyłym na koncert. To dzięki Wam akcja nabrała tak szczególnego charakteru. Rodzinna, serdeczna atmosfera podczas koncertu była wręcz namacalna, co potwierdza każdy, kto uczestniczył w tym wydarzeniu. To dzięki Wam zdaliśmy ten egzamin celująco.

Niestety, los napisał inny scenariusz, którego nikt nie znał, choroba Renaty okazała się być silniejsza i szybsza od nas. Dlatego cel główny zbiórki publicznej po akceptacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji został przekwalifikowany na „Koncert charytatywny na rzecz diagnostyki i leczenia, operację, rehabilitację i zakup leków dla osób niepełnosprawnych oraz pomoc dla dzieci i młodzieży i rodzin znających się w trudnej sytuacji losowej”. W poniedziałek (10 kwietnia), po spotkaniu z małżonkiem i dziećmi Pani Renaty, Zarząd Stowarzyszenia „Stacja Kultura” w Bornem Sulinowie podejmie decyzję o ostatecznym przeznaczeniu zgromadzonych pieniędzy.

Roman Tranbowicz
Prezes Stowarzyszenia „Stacja Kultura” w Bornem Sulinowie