Podsumowanie rocznej działalności!

W dniu 03.03.2018 roku członkowie Stowarzyszenia „Stacja Kultura” w Bornem Sulinowie wzięli udział w posumowaniu pierwszego roku działalności Stowarzyszenia. Spotkanie rozpoczął Prezes Roman Tranbowicz, serdecznie witając wszystkich przybyłych, po czym przypomniał wszystkie wydarzenia organizowane przez stowarzyszenie lub przy jego wsparciu. Okazało się, że w ciągu roku kalendarzowego przeprowadzono 23 wydarzenia o zasięgu lokalnym, gminnym i regionalnym. Pozytywny odbiór tej aktywności w środowisku dowodzi sukcesu całej grupy, w skład której wchodzą osoby o zróżnicowanych temperamentach, pasjach i różnorodnych talentach, a także specjaliści w różnych dziedzinach. Ta różnorodność połączona z wzajemną sympatią i szacunkiem okazała się siłą zespołu.

Podsumowanie rocznej działalności stowarzyszenia było dobrą okazją do złożenia podziękowań za wsparcie działalności i rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie. Z tego powodu Natalia i Stanisław Bartoszewicz zostali uhonorowani, przyznanym z inicjatywy pracowników i dyrektora biblioteki, tytułem „Przyjaciół Biblioteki”, za wielokrotne okazaną pomoc w realizacji ważnych dla rozwoju placówki działań w służbie dzieci i młodzieży.