Połczyn Zdrój – otwarcie „Magicznej Ulicy Parasoli”

Otwarcie „Magicznej Ulicy Parasoli” z ściągnął tego dnia do Połczyna nie tylko jego mieszkańców, kuracjuszy i turystów lecz wiele zaprzyjaźnionych z miastem stowarzyszeń. Z okazji jubileuszu 75-lecia Pomorza Zachodniego parasolki zostały zamontowane w szczególny sposób, 500 parasoli w barwach odpowiadających naszemu województwu, z biało-czerwonym napisem „75 lat”. Głównym punktem otwarcia ulicy Grunwaldzkiej był „Korowód Pokoleń” w którym udział wzięli mieszkańcy Połczyna Zdroju, pracownicy Centrum Kultury w strojach retro, a także zaproszeni goście, „Stowarzyszenie Henrykowskie” z Siemczyna w barokowych strojach szlacheckich, „Stowarzyszenie Stacja Kultura” z Bornego Sulinowa, prezentująca kostiumy okresu baroku a także cygański zespół „Bogdan Trojanek & Terne Roma” w barwnych strojach właściwych dla kultury Romów. Uroczystego otwarcia „Magicznej Ulicy Parasoli” dokonali Członkowie Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego: Anna Bańkowska i Stanisław Wziątek wraz z Burmistrzem miasta Sebastianem Witkiem.

Przepiękne święto, które dało miastu niezapomniane przeżycia i dostarczyło wielorakie kolorowe, pełne kulturalnych programów wrażenia.