Przegląd Piosenki Senioralnej „Na Ukraińską Nutę”

Drodzy mieszkańcy leśnego miasteczka! Z radością informujemy, że tegoroczny Przegląd Piosenki Senioralnej – Borne Sulinowo 2022, pod hasłem „Na Ukraińską Nutę”, już za nami. 4 czerwca na terenie przy Galerii PRL gościliśmy amatorskie zespoły śpiewacze, kapele i solistów z regionu: 21 zespołów – razem ponad 250 uczestników.

Wystąpili między innymi: z Drawska Pomorskiego – zespół „Drawskie Słowiki” i zespół śpiewaczy „DIABAZ”, z Czaplinka – ludowy zespół „La Bazuna”, zespół śpiewaczy „OdNowa”, „Jarzębina” i „Marianki”, ze Szczecinka – duet „Pasjonatki” i „Kumoszki”, z Jelenia – „Jarzębiny”, z Juchowa – „Stokrotki”, z Sitna – „Swojacy”, z Wierzchowa – „Świerczynianki”, z Turowa – „Turowianki”, z Barwic – „Chwytaj Dzień”, z Bornego Sulinowa – zespół „Spocznij”, zespół „Senior+”, „Orkiestra Dęta 50+”, zespół śpiewaczy „Borneńskie Wrzosy”, zespół „Kapela Borneńska” i dwóch solistów – Mieczysław Pietraszkiewicz i Eugeniusz Makaryk. Niespodzianką, jaką przygotowaliśmy dla występujących zespołów, był gość specjalny – piękna „Ukraińska Nuta” – pani Sasha Vdovichenko.

Dzięki współpracy z biblioteką i staraniom pani Prezes Longiny Malinowski, Stowarzyszenie „Stacja Kultura” otrzymało dofinansowanie z Programu Społecznik, który wspiera integrację lokalnych społeczności, oraz środki finansowe z Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie w formie małego grantu.
Przygotowanie i realizacja przeglądu było odpowiedzią na potrzeby środowiska lokalnego, głównie seniorów oraz doskonałą okazją do upowszechniania otwartych i aktywnych postaw obywatelskich, a także budowania i upowszechniania tradycji lokalnej. To też czas tworzenia nowej, zjednoczonej społeczności, otwartej na nowo przybyłych „osadników” z Ukrainy i zmniejszania barier kulturowych oraz świetną alternatywną formą promowania spędzania wspólnie i aktywnie wolnego czasu. Dla uczestników i naszych gości przygotowaliśmy śpiewnik piosenek polsko-ukraińskich. Wszyscy uczestnicy wyjechali z gadżetami promującymi wydarzenie i podziękowaniami za udział w tegorocznym przeglądzie.

Nie obyło się również bez wizyty znamienitych gości: pana Jerzego Hardie-Douglasa oraz pana Piotra Benedykta Zientarskiego – Posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej wraz ze współpracownikami. Swoją obecnością zaszczyciła nas także pani Zofia Gańska – Przewodnicząca Zarządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Szczecinku oraz gospodarz Gminy Borne Sulinowo – Burmistrz pani Dorota Chrzanowska.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji imprezy i jej sprawnego przebiegu: pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie, członkiniom Stowarzyszenia „Stacja Kultura”, które urozmaiciły przegląd pięknymi kreacjami, panu Arkadiuszowi Makowskiemu, który udostępnił teren oraz Państwu Annie i Janowi Chmielowskim z Pensjonatu Ani, którzy zapewnili ciepłą strawę dla uczestników wydarzenia
Dofinansowano z budżetu zadania publicznego pn. „Program Społecznik 2022-2024”. Program zainicjowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.