XIX Dni Henrykowskie

Od 19 lat, setki ludzi spotykają się w Siemczynie z wielu okazji. Jednym z najważniejszych najbardziej kolorowych, roztańczonych, rozśpiewanych i bardzo radosnych jest, /czy też są/ spotkania podczas Dni Henrykowskich.  

My się bawimy, spotykamy ze starymi znajomymi i nawiązujemy nowe znajomości. Często nawet nie zauważamy zmian, jakie dokonują się w samym Pałacu i jego otoczeniu. A te zmiany nie dokonują się same, to efekt starań i wręcz heroicznej pracy Rodziny Państwa Andziaków. Dawniej, od roku 1907 do 1945, była to siedziba rodu von Bredow. Następnie Pałac był we władaniu władz PRL’ skich. Co pozostało z jego dawnej świetności? Generalnie, to chyba mury i wspomnienia. Od czasu, gdy Pałac przeszedł w ręce obecnych właścicieli stawał się miejscem niezwykłym. To nie jest już tylko siedziba rodu, Pałac w Siemczynie stał się miejscem niezwykłym, skupiającym naukowców, którzy swoimi wykładami przybliżają historię Pomorza Zachodniego a także Polski. To tu w Pałacu mają miejsce mają miejsce konferencje i spotkania, podczas których omawia się i wytycza się przyszłość dla tego regionu, który do Polski wrócił zaledwie kilkadziesiąt lat temu. Henrykowskie Stowarzyszenie swoją działalnością pomaga zintegrować osiadłych tu ludzi by mogli tworzyć wspólną kulturę. Widać to na każdorazowym, kolejnym Spotkaniu Kulturalnym. Tu dotykamy kultury w każdym jej przejawie. Od tej prostej wyrażonej w tańcu i śpiewie Zespołów Ludowych, po występy artystów operowych i filharmonicznych scen świata. Tu można oglądać rękodzieło, tu wystawiają swoje prace artyści mistrzowsko operujący obiektywem aparatu fotograficznego. Tu podczas Spotkań Kulturalnych przedstawiana jest historia miast i ludzi, którzy tu żyli dawniej i tych, którzy na nasz „Dziki Zachód” wyruszyli dobrowolnie, ale i tych, którzy przybyli tu z przymusu. Tu słychać pieśni śpiewane przez dawnych, okolicznych rolników, ale także te, które przetrwały w sercach przesiedleńców. Pałac w Siemczynie i otwartość Gospodarzy stwarza warunki by popularyzować unikalność przyrody i okolicznych zabytków. Najlepiej widać to na obrazach.

Stowarzyszenie Stacja Kultura z Bornego Sulinowa, od pięciu lat, organizuje w Pałacu Międzynarodowe Plenery Artystyczne. Każdorazowy plener kończy się wernisażem i wystawami. Prace artystów nie są chowane w magazynach, one są wystawiane w wielu miastach. Obrazy, rzeźby i wszelkie inne nowoczesne formy plastyczne żyją, cieszą i twórców i odbiorców. Członkowie Stowarzyszenia Stacja Kultura są zaszczyceni możliwością współpracy z Henrykowskim Stowarzyszeniem. Jesteśmy zaszczyceni tym, że naszą działalnością przyczyniamy się do rozwoju kultury. Było nam niezmiernie miło ubarwić ostatnie Dni Henrykowskie obecnością dam ubranych w kostiumy z epoki. Było nam miło dołożyć się do radości, jaką mieli zażywający przejażdżki zaprzęgiem koni ze Stadniny Epona z Czaplinka. Było nam miło gościć w naszym pawilonie wielu znakomitych gości. Odwiedzali nas Ci, których przyciągnęła wystawa prac artystów biorących udział w plenerze. Było nam niezmiernie miło, że odwiedzali nas także Ci, którzy doceniają naszą pracę na rzecz kultury.

Pałac w Siemczynie, to Interaktywne Muzeum Baroku i Uniwersum Rzemiosł Różnych. A otoczenie, to Park Pałacowy z fantazyjnym bindażem grabowym, jakich niewiele w Polsce.

Pałac w Siemczynie i działalność Henrykowskiego Stowarzyszenia jak soczewka skupia w sobie to co ważne w kulturze, będącej wynikiem wiedzy i talentów wielu ludzi. Ta działalność przyciąga corocznie coraz więcej ludzi, którzy chcą czegoś więcej niż spokojnie przeżyć dzień. Ta działalność jest też doceniana i wspierana przez wszystkie władze samorządowe Pomorza Zachodniego a także te ogólnopolskie. Jednym z przejawów tego wsparcia są Europejskie Dni Dziedzictwa, które organizowane są w Siemczynie. Jest to wyróżnienie szczególnie wysokiej rangi bo o wyborze miejsca obchodów i ich przebiegu decyduje Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Henrykowskie Stowarzyszenie i jego Prezesi są wielokrotnie wyróżniani. Jednym z pięknych tego przejawów jest niedawne przyznanie Złotej Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego Panu Zdzisławowi Andziakowi, Prezesowi Henrykowskiego Stowarzyszenia. W imieniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego odznakę wręczyła Pani Anna Bańkowska, członek Zarządu.  Częsta obecność Pani Anny Bańkowskiej, Pana Stanisława Wziątka, Pana Damiana Gresia, Członków Zarządu Woj. Zachodniopomorskiego, jest wyrazem poparcia dla działalności Henrykowskiego Stowarzyszenia i wyrazem uznania dla ratowania takiego zabytku jakim jest Pałac w Siemczynie.  Dzisiaj Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego wraz z Vce Przewodniczącą Sejmiku Woj. Zachodniopomorskiego, Panią Teresą Kaliną, przekazali kolejne dofinansowanie z przeznaczeniem na remont Pałacu. 

W XIX Dniach Henrykowskich, gospodarze gościli także panów: Joachima Brudzińskiego, Posła do Parlamentu Europejskiego, Pawła Szefenakera, Sekretarza Stanu, oraz Czesława Hoca, Posła do Parlamentu.

Wszystko, co ma miejsce w Pałacu w Siemczynie, wszystko, co organizuje Henrykowskie Stowarzyszenie oraz współpracujące z nim organizacje, jest już na stałe wpisane w kalendarz imprez kulturowych a także w serca odbiorców, o czym świadczy corocznie zwiększona frekwencja. Zatem do następnego spotkania.

LvS