Realizacja projektu „Świadkowie łubowskiej historii”

Od poniedziałku 13 czerwca 2018 roku 14 osobowa grupa dziewcząt i chłopców rozpoczęła realizację projektu „Świadkowie łubowskiej historii” w ramach Konkursu Specjalnego „Równać szanse – 100-lecie odzyskania niepodległości”. O środki z programu aplikowało Stowarzyszenie „Stacja Kultura” na prośbę Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na działalność filii biblioteki w Łubowie i aktywizację młodzieży z tego właśnie sołectwa.

Do dnia dzisiejszego młodzi spotkali się już ośmiokrotnie. Podczas pierwszego organizacyjnego spotkania dyrektor MBP w Bornem Sulinowie – Iwona Gajewska-Tranbowicz powitała wszystkich serdecznie i podziękowała za zainteresowanie projektem. Oficjalnie przedstawiła koordynatora i wyłożyła cele programu oraz przewidywane osiągnięcia. Wspólnie omówiono zarys projektu i wyodrębniono działania do wykonania na okres niemal pół roku. Młodzież wykazała żywe zaciekawienie perspektywą docierania do informacji o swojej małej ojczyźnie, rozmowami z ludźmi, przygotowaniem prezentacji, reportaży i wywiadów, udziałem w plenerze fotograficznym
w Kołobrzegu oraz organizacją wystrzałowego finału, który przypadnie na koniec listopada. Harmonogram działań po długich dyskusjach został doprecyzowany podczas drugiego spotkania. Podczas kolejnych spotkań młodzież wykonała bardzo wiele zadań, by realizacja projektu nie stała
w martwym punkcie. Wykonano m. in.:

  1. Nadano nazwę grupie „Łubowo History Club” i zaprojektowano dla niej logo.
  2. Przygotowano, sporządzono, wydrukowano ulotki z informacją o projekcie, które młodzież rozdała mieszkańcom wsi Łubowo i gościom na festynie parafialnym w Łubowie 15 sierpnia. Podczas festynu młodzież nawiązała kontakt z mieszkańcami wsi i umówiła się na spotkania w celu przeprowadzenia pierwszych wywiadów. W tej chwili są po 2 wywiadach.
  3. Zrobiono zakupy artykułów spożywczych typu słodycze, napoje aby uprzyjemnić integrację grupy oraz zakupy artykułów biurowych i sprzętu.
  4. Odbyły się spotkania z instruktorem warsztatów fotograficznych, podczas których młodzież nauczyła się technik fotografowania. W ich trakcie wykonano także zdjęcia  w plenerze we wsi Łubowo oraz podczas wycieczki do Kołobrzegu.
  5. Odbyły się warsztaty pt. „Wywiad jako zjawisko kulturowe” przeprowadzone przez dyrektor MBP w Bornem Sulinowie Panią Iwonę Gajewską-Tranbowicz . Dzięki tym warsztatom młodzież dowiedziała się, co to jest wywiad, jakie są jego rodzaje i co zrobić, by go skutecznie przeprowadzić a potem opublikować., a najważniejsze, jak sprawić, by wywiad był bardzo ciekawy i zachęcał do przeczytania go aż do ostatniej linijki…

Już teraz w myśl zasady małych kroków, planujemy wspólnie jak ma wyglądać zakończenie projektu, kogo powinniśmy zaprosić, jakie zaproszenia i plakaty zrobić oraz jaką formę mają przybrać pamiątkowe foldery dokumentujące naszą projektową pracę czy wystawa i prezentacja… Każde spotkanie to burza mózgów, mnóstwo pomysłów, a co za tym idzie ich ciągła realizacja. Czas z projektem upływa nam bardzo szybko. Nawet nie obejrzymy się, gdy będziemy świętować podsumowanie.

Projekt pt. „Świadkowie łubowskiej historii”  w ramach Konkursu Specjalnego „Równać szanse – 100-lecie odzyskania niepodległości” jest finansowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.