I Międzynarodowy Plener Artystyczny „Stacja Kultura 2018”

 

Od 6 września 2018 r. w Pałacu w Siemczynie trwa I Międzynarodowy Plener Artystyczny „Stacja Kultura 2018”. Jego organizacja przypadła na czas obchodów Europejskich i Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa „Sąsiedztwo”. Patronat honorowy nad plenerem objęli Krzysztof Lis – Starosta Szczecinecki i Stanisław Kuczyński – Starosta Drawski a patronat medialny sprawuje TV Gawex. Organizatorem pleneru jest Stowarzyszenie Stacja Kultura w Bornem Sulinowie. Komisarzem pleneru jest Longina Malinowski malarka z  Bornego Sulinowa, której zawdzięczamy pomysł przedsięwzięcia, przygotowanie i organizację pleneru.

W I Międzynarodowym Plenerze Artystycznym bierze udział 20. artystów, w tym: 2 z Niemiec i 2 z Ukrainy, a ośmioro twórców pochodzi Warmii i Mazur i Pomorza Zachodniego. W plenerze uczestniczą również młodzi adepci sztuki z powiatów: szczecineckiego i drawskiego. Główny temat pleneru dotyczy dziedzictwa kulturowo–przyrodniczego i 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Plener potrwa do 16.09.2018 r. Powstaną obrazy i rzeźby, które będą promocją tego, co najpiękniejsze w regionie i w Polsce.

W dniach 8-9.09.2018 r. zostały przeprowadzone otwarte warsztaty malarskie dla zainteresowanych tematyką pleneru.

Realizację pleneru zawdzięczmy licznym sponsorom, do których należą: Starostwo Powiatowe w Szczecinku, Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, Stowarzyszenie Stacja Kultura, Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie i sponsorzy prywatni.

Tekst: Roman Tranbowicz

Zdjęcia: Longina Malinowski