Narodowe Czytanie 2018 w Bornem Sulinowie

Tegoroczna akcja Narodowego Czytania poza głównym celem, jakim jest  promowanie czytelnictwa, przyjęła również formę „uczczenia jubileuszu 100 rocznicy odzyskania niepodległości, a przesłanie powieści wzbogaciło program obchodów o ważny element krytycznej refleksji nad dziejami ojczystymi”  – zaapelował w liście skierowanym do Rodaków Prezydent RP Andrzej Duda.

Narodowe Czytanie po raz trzeci zorganizowała z partnerami Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie w auli BKO. Jako lektorzy uczestniczyli również członkowie Stowarzyszenia Stacja Kultura. W tym roku wybór padł na Przedwiośnie Stefana Żeromskiego, powieść doskonale wpisującą się w obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

Porządek uroczystości uwzględnił kolejno powitanie wszystkich gości przez dyrektor MBP- Iwonę Gajewską –Tranbowicz i złożenie serdecznych podziękowań lektorom za przyjęcie zaproszenia bądź samodzielne zgłoszenie się do udziału w akcji. Następnie, po odczytaniu listu od Prezydenta RP, zaprezentowana została opracowana przez dyrektor MBP prezentacja multimedialna przybliżająca postać Stefana Żeromskiego, po czym kolejni lektorzy zapowiadani i prezentowani przez prowadzącą czytali przypisane im wcześniej fragmenty powieści.

Druga prezentacja przygotowana i omówiona przez dyrektor Iwonę Gajewską-Tranbowicz poruszyła kwestie związane z problematyką i symboliką powieści Przedwiośnie. Czytanie fragmentów powieści odbyło się w miłej , przyjaznej atmosferze, a lektorzy bardzo poważnie podeszli do swojego zadania. Zadbali o interpretacje głosowe, dykcję, stosowne pauzy i wszelkie środki wyrazu, by jak najlepiej oddać emocje i sens fragmentu. Na zakończenie każdy obecny mógł wykonać odbicia pieczęci przekazanej przez kancelarię prezydenta, na pamiątkę udziału w dzisiejszej inicjatywie.

Prezes Stowarzyszenia Stacja Kultura Roman Tranbowicz serdecznie podziękował pani dyrektor MBP i jej pracownikom za przygotowanie prezentacji multimedialnej przypominającą postać wielkiego Polaka Stefana Żeromskiego – patrioty, pisarza, prozaika, dramaturga autora wielu znanych dzieł oraz za profesjonalne poprowadzenie uroczystości Narodowego Czytania.

Mamy nadzieję, że kolejna edycja za rok zainteresuje jeszcze większą liczbę uczestników i słuchaczy. Znajomość polskiej literatury jest kluczowa dla każdego Polaka. Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie…

 W tegorocznej akcji Narodowego Czytania aktywny udział wzięli:

 1. Biegajło Aurelia
 2. Brankiewicz Nela
 3. Bykowska Amelia
 4. Bykowska Kamila
 5. Bykowska Maja
 6. Gajewska-Tranbowicz Iwona
 7. Kasperek Anna
 8. Kątny Marta
 9. Kornaś Marianna
 10. Łoza Piotr
 11. Łyżwańska Anna
 12. Matysiak Ewa
 13. Mech Edyta
 14. Michalska Wioletta
 15. Oliwa Krzysztof
 16. Palicki Dariusz
 17. Płaszczyńska Stanisława
 18. Prokopiak Piotr
 19. Schlamberger Roland
 20. Szarejko Elżbieta
 21. Szeligowski Mirosław
 22. Szewczyk Agnieszka
 23. Szewczyk Roman
 24. Tranbowicz Kalina
 25. Tranbowicz Roman
 26. Witt Aleksandra
 27. Wybranowska Barbara

Informacje również: 

http://www.powiat.szczecinek.pl/aktualnosci/narodowe-czytanie-2018.html

https://szczecinek.com/artykul/narodowe-czytanie-2018/506777

Zdjęcia:

Łoza Piotr

Tranbowicz Roman