„Seniorzy w akcji” Inkubator + dotacje

Stowarzyszenie „Stacja Kultura” i Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie zaangażowały się w ogólnopolski konkurs organizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności pn.„Seniorzy w akcji” Inkubator + dotacje.

Konkurs skierowany jest do osób 60+ i do par międzypokoleniowych, które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować przy wsparciu ekspertów, doświadczonych animatorów i uczestników programu.

Konkurs realizowany jest w formule inkubatora, gdyż stwarza się przestrzeń do dopracowania i rozwijania pomysłów zgłoszonych na konkurs poprzez cykl warsztatów, wizyty studyjne oraz wsparcie trenerów z Sieci Latających Animatorów Kultury i Socjologów (warsztaty, konsultacje). Udział w konkursie daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości do 12 000 zł.

Nasz pomysł został oceniony pozytywnie, przeszedł etap l- list intencyjny, etap 2- konsultacje, bowiem w dniach 8-15 maja 2017 r. odbyły się rozmowy z animatorami projektów. Spotkania te miały miejsce w czterech miastach: w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i w Warszawie. W każdym spotkaniu udział wzięli niezależni eksperci z Komisji Konkursowej, która ostatecznie wytypowała 34 projekty najbardziej zgodne celami konkursu.

Nasz projekt został wyróżniony i znalazł się wśród 34 projektów i zakwalifikowany do 3 etapu– inkubatora. Teraz czeka nas jeszcze udział w warsztatach przygotowujących do złożenia formalnego wniosku o dotację.