Staże zawodowe w OSZ Szczecinek

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Szczecinku organizuje staże zawodowe dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Skorzystać ze wsparcia mogła młodzież w wieku 18 – 24 lat. Dodatkowo młodzi ludzie skorzystali z różnorodnych form wsparcia aktywizująco-doradczego w postaci zajęć z doradcą zawodowym, psychologiem i odbyli szkolenia zawodowe przyuczające do nowego zawodu. Cześć uczestników ukończyła tez  kurs komputerowy ECDL. 3-miesięczne staże zawodowe zostały zorganizowane u lokalnych pracodawców.

Staż zawodowy pozwala młodzieży na doskonalenie podstawowych umiejętności praktycznych i pierwszego doświadczenia zawodowego. Dla Kryspina staż zawodowy to okazja do doskonalenia wyuczonej nowej profesji. Chce być grafikiem komputerowym, fachowcem w swojej dziedzinie. Po zakończeniu stażu pragnie założyć własną firmę graficzną.

Praktyczny kontakt z zawodem podczas odbywania  stażu zwiększa atrakcyjność zawodową osób młodych i jest miejscem gdzie można nauczyć się dyscypliny i sumiennego wykonywania obowiązków.

Młodzi ludzie mają możliwości znalezienia zatrudnienia, szkolenia m.in. poprzez strony internetowe: Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie (www.zachodniopomorska.ohp.pl), Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (http://dokariery.pl) i pośrednictwa pracy młodzieżowych biur pracy (www.mbp.ohp.pl).