Święto Drawy Złocieniec

Stowarzyszenie „Stacja Kultura” zaproszone zostało do udziału w Obchodach Dni Drawy. Tego dnia, Złocieniec przemienił się w radosne świętujące miasto, a atrakcją był wielobarwny i wielotysięczny korowód mieszkańców i zaproszonych gości. Był to dzień, kiedy na ulice wyszli nie tylko barwnie i radośnie świętujący mieszkańcy, ale także władze Złocieńca z burmistrzem, panem Krzysztofem Zacharzewskim. Gośćmi Złocieńca byli tego dnia, członek Zarządu Pomorza Zachodniego pan Janusz Gromek. Przy dużej frekwencji mieszkańców i licznych gości, wszystkie zaplanowane wydarzenia, trwały do późnych godzin wieczornych. Złotowianie pięknie uczcili święto Drawy, tak ważnej dla miasta rzeki.