Tango – zmysłowość pięknie uwolniona – Obchody święta XXX-lecia Bornego Sulinowa

Obchody święta XXX-lecia Bornego Sulinowa zamknęło Stowarzyszenie Stacja Kultura wspaniałym programem z tańcem i muzyką.

Natomiast w pierwszy dzień obchodów, Gina Malinowski przyjęła statuetkę za naszą 6-letnią działalność dla mieszkańców miasta i propagowanie Bornego Sulinowa. Stowarzyszenie zostało uhonorowane Statuetką, którą na sesji zwołanej dla uczczenia XXX-lecia miasta, odebraliśmy z rąk pani Burmistrz, Doroty Chrzanowskiej. Przyznane nam wyróżnienie  adresowane jest do „Społecznik XXX-lecia Bornego Sulinowa” i jest dla nas potwierdzeniem dobrze obranej drogi.

Już  minął tydzień  od ostatniej imprezy i z dużą chęcią  spokojnie spoglądam na to, co się w tych sześciu latach wydarzyło. Nie będę opisywała programu, ale odniosę się do tego, w czym  Stowarzyszenie Stacja Kultura miało swój udział w historii miasta. Pracujemy już 6 lat, czyli mamy swój wkład w piątą część życia miasta. Najmłodszego miasta w Polsce, ale z wysoką średnią wieku. Czy ta średnia ma wpływ na to co, dzieje się w mieście? Raczej nie, bo mimo wieku wszyscy mają potrzeby. Jedni chcą uczestniczyć w ciekawych wydarzeniach, inni chcą je tworzyć. Stowarzyszenie Stacja Kultura jest w grupie tworzących. Co robimy dla mieszkańców Bornego Sulinowa? Zaspakajamy i wyrabiamy potrzeby uczestnictwa w kulturze. Na to, co robimy spojrzę retrospekcyjnie.

 Już pierwsze nasze programy budziły wielkie zainteresowanie mieszkańców. Tak było, gdy pokazywaliśmy „Modę na przestrzeni wieków”. Nie był to tylko pokaz ubiorów, jakie nosiły kobiety Egiptu, Grecji i wszystkich kolejnych epok aż po współczesność. Pokazowi towarzyszyła wyczerpująca prelekcja. Pokaz mody był szczególnym, bo wymagał modelek i tu do współpracy włączone zostały mieszkankami miasta, urzędniczki, uczennice i seniorki.

 Stowarzyszenie Stacja Kultura zjednoczyło nieomal wszystkich mieszkańców miasta w wielkiej akcji  charytatywnej. Nigdy wcześniej nie było w mieście takiego zaangażowania w celu zebrania funduszy na ratowanie życia  potrzebującej pomocy mieszkanki Bornego Sulinowa. Niezliczona ilość osób chcących pomóc  potwierdziła solidarność i integrację wszystkich jego mieszkańców, którzy przyjeżdżając do Bornego Sulinowa uznali je za swoje.

Pokazanie w Siemczynie programu o modzie było sumptem do nawiązania współpracy z Henrykowskim Stowarzyszeniem, założonym przez właścicieli Pałacu P.T Zdzisława i Bogdana Andziaków i ich rodzin. Życzliwość Henrykowskiego Stowarzyszenia pozwoliła na to, by Pałac stał się miejscem dla naszych wydarzeń i Międzynarodowych Plenerów Artystycznych. Na plenery, a było ich już 5, zapraszani byli artyści z Pomorza Zachodniego, Warmii i Mazur, oraz zagraniczni -z Litwy, Niemiec i Ukrainy. Plenery kończą się wspaniałymi wystawami z wielu setkami widzów naszego województwa. Inicjatorką i kuratorką plenerów i wystaw jest Gina Malinowski, która jest również twórczynią wszystkich unikalnych kostiumów barokowych, szytych według starych wzorów. Kostiumy noszą członkinie naszego Stowarzyszenia i stały się one znakiem rozpoznawczym. Plenery i wystawy cieszą się wielką renomą i mimo, że prace powstają w Siemczynie, to firmowanie ich przez Stowarzyszenie Stacja Kultura, pozwala zwracać uwagę twórców i odbiorców tej sztuki na nasze miasto, Borne Sulinowo. Kolejną inicjatywą Giny Malinowski jest utworzenie i prowadzenie  Atelier Młodego Artysty przy MBP.  Mimo nazwy w zajęciach przekornie uczestniczą mieszkańcy miasta niezależnie od wieku.

 Ścisła współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną, pisanie wspólnych projektów, tworzenie wielu wystaw w Galerii przybliża naszym mieszkańcom kontakt ze sztuką wyższą.

Stowarzyszenie Stacja Kultura było trzykrotnie organizatorem „Dni Borneńskich” w Siemczynie. Programy obejmowały prelekcje na temat historii naszego specyficznego miasta. W salach wypełnionych do ostatniego miejsca o jego historii  mówili znawcy jego tematu- mieszkańcy Bornego Sulinowa, panowie: Dariusz Czerniawski, Wiesław Bartoszek i Dariusz Tederko. Drugą częścią tego wydarzenia były wystawy malarstwa, lub fotograficzne a kończyły spektakle słowno-muzyczne, do których scenariusze pisała Lucy von Schickedantz, która jest także autorką scenariuszy do koncertów angielskiego zespołu  Chasing Embers, zapraszanego przez nasze stowarzyszenie.

NASZE wydarzenia pokazywane były w wielu miastach Województwa Zachodniopomorskiego, i nie tylko, i właśnie ta działalność jest promocją naszego miasta. Niebagatelnym dodatkiem przyczyniającym się tej do promocji są również „Pierniczki Reni”- unikalne i niepowtarzalne. Według wielopokoleniowego przepisu są pieczone przez Teresę Wojtaszczyk i zdobione przez  Ginę Malinowski.

Wszystko co  powstało z inicjatywy, czy we współpracy ze Stowarzyszeniem Stacja Kultura, jest dostrzegane i doceniane przez Samorządy wszystkich szczebli naszego województwa. Docenia naszą działalność Urząd Marszałkowski, starostowie i burmistrzowie wszystkich miast, w których mieliśmy okazję ukazania naszej pracy.

Lucy von Schickedantz została odznaczona, przyznawaną przez Urząd Marszałkowski, Srebrną Honorową Oznaką Gryfa Pomorskiego, którą wręczała Pani Marszałek, Anna Bańkowska.

W Plebiscycie na Osobowość Roku w dziedzinie kultury, Statuetkę roku 2020, odebrała Gina Malinowski a Lucy von Schickedantz  2021 roku.

To były odznaczenia personalne, a te którymi odznaczono Stowarzyszenie Stacja Kultura- to przyznanie przez Urząd Marszałkowski Statuetki za Najlepszy Debiut w programie  Społecznik 2022-2024. Statuetkę odebraliśmy wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Bornem Sulinowie, z którą przygotowaliśmy program solidaryzujący się z objętą wojną Ukrainą. Szczególnie doceniamy fakt, że statuetkę odbieraliśmy z rąk Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego -Olgierda Geblewicza.

Starosta Szczecinecki, Krzysztof Lis, podczas spotkania noworocznego 2023, podarował nam „Podziękowanie za współpracę z samorządem powiatowym w zakresie działań na rzecz społeczności lokalnej”.

Uznanie naszej pracy jest motywacją do dalszej działalności.    I tak, naszym nowym dzieckiem jest „Międzynarodowy Przegląd Sztuki”. Wystawa ta jest rezultatem założenia Koalicji Trzech Województw pn. „Od gór Po morze”  W wystawie udział biorą obok polskich twórców także artyści z Niemiec, Ukrainy, Czech, Słowenii, Hiszpanii, Grecji i Francji. Udział artystów z tych krajów to kolejna promocja naszego Stowarzyszenia, Bornego Sulinowa, Województwa Zachodniopomorskiego oraz Polski.  W Pałacu w Siemczynie aktualnie pokazywana jest wystawa, która pracami 112 artystów wypełnia 11 Sali

Nie jesteśmy w stanie określić liczby osób śledzących pracę  naszego Stowarzyszenia, lecz przez te sześć lat – są to zapewne  tysiące osób o wyrobionym smaku artystycznym.

lvs