Wieczornica niepodległościowa

9 listopada 2018 roku o godz.17.00 w auli BKO w Bornem Sulinowie uroczyście rozpoczęły się obchody z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości również z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia Stacja Kultura. Na wydarzenie w jego pierwszej części złożyło się otwarcie wystawy pocztówek patriotycznych pn. W drodze do Polski Niepodległej udostępnionych przez panią Marię Wielebską i przygotowanych do ekspozycji przez kierownika BKO pana Dariusza Czerniawskiego, który jako gospodarz obiektu i organizator wystawy powitał wszystkich przybyłych gości. Pani Maria krótko przedstawiła  historię pocztówek, nakreślając ich burzliwą drogę wpisaną w losy swojej rodziny.

Druga część spotkania miała charakter występu wokalno-lirycznego pn. Wieczornica niepodległościowa, według scenariusza dyrektor MBP Iwony Gajewskiej-Tranbowicz, który uwzględnił wykonanie wokalno-instrumentalne patriotycznych piosenek dawniejszych i współczesnych przez seniorów z zespołu śpiewaczego „Borneńskie Podlotki” pod kierunkiem pana Romana Sokulskiego oraz juniorów z dziecięco-młodzieżowej grupy wokalnej działającej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornem Sulinowie pod kierunkiem Marty Kątny. Muzyczna realizacja przeplatała się z krótkimi wstawkami narracyjnymi traktującymi o bolesnej polskiej drodze do wolności oraz uzupełniana była recytacjami i improwizacjami tekstów poetyckich J. Lechonia, C.K. Norwida, A. Osieckiej czy T. Nowaka.

Publiczność żywo reagowała na każdy kolejny występ, chętnie włączając się do wspólnego śpiewu i obdarowując wykonawców każdorazowo gromkimi brawami. Na zakończenie miłego spotkania artyści odebrali moc gratulacji i słów uznania. Szczególnie duże wrażenie zrobiło piękne połączenie pokoleń w imię wspólnego celu. Nie dość, że razem wyglądali pięknie, to również brzmieli pięknie.  

W realizacji Wieczornicy patriotycznej udział wzięli:

Instruktorzy: Marta Kątny, Roman Sokulski

Scenariusz i prowadzenie: Iwona Gajewska-Tranbowicz

Śpiew: Borneńskie Podlotki w składzie – Barbara Raczyńska, Mieczysław Pietraszkiewicz, Zofia Rzepoluch, Maria Paczuska, Edyta Mech, Wiesław Jgnarowicz i Dziecięco-młodzieżowa grupa wokalna z MBP w składzie: Michał Bralski, Nela Brankiewicz, Wiktoria Łozińska, Jakub Maczuła, Artur Piekarski, Roland Schlamberger, Kalina Tranbowicz, Instrumenty: Roman Sokulski, Jerzy Kępski

Recytacja: Wiktoria Łozińska, Roland Schlamberger, Edyta Mech, Iwona Gajewska-Tranbowicz

Dokumentacja (film i foto): Daniel Graszka

Nagłośnienie: Wojciech Więckowski