Wycieczka do Kołobrzegu

Wykorzystujemy to, co może nam sprzyjać!

W niedzielę 26 sierpnia br. młodzież uczestnicząca w Programie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Konkursu Specjalnego „100-lecie odzyskania niepodległości” pn. „Świadkowie łubowskiej historii” wybrała się wraz ze swoim koordynatorem panią Magdaleną Haas i instruktorem od multimediów, panem Danielem Graszką na wycieczkę do Kołobrzegu. Wyjazd miał na celu pomóc młodzieży w rozwijaniu kompetencji społecznych, w tym dążenia metodą małych kroków do zamierzonego celu, wykorzystując do tego zasoby otoczenia, pozyskując sojuszników i to, co może sprzyjać w drodze do realizacji celu. Zestawy zadań na każdym etapie wymagały kontaktu z ludźmi, rozmowy z nimi, zwracania się o pomoc. Dzięki temu młodzi będą musieli przełamać nieśmiałość w kontaktach z innymi, zyskując pewność siebie.

 Po przyjeździe do Kołobrzegu pani Magda rozdała młodzieży mapki z zaznaczonym szlakiem i punktami, do których muszą dotrzeć. Młodzież wylosowała kartki z nazwami miejsc wraz z ich krótkim opisem, do których należało doprowadzić pozostałych. Trasa prowadziła od morza do lądu. Mimo nieznajomości miejscowości, młodzież skutecznie doprowadziła pozostałych uczestników wycieczki w wyznaczone miejsce. Dodatkowym zadaniem było sfotografowanie miejsca, do którego doszliśmy.

Podczas wycieczki poznaliśmy historię obronności Kołobrzegu, zapoczątkowaną w XIV w. od budowy miasta warownego i zakończoną u schyłku XIX w. w momencie likwidacji Twierdzy Kołobrzeg. Młodzież podążała miejskim szlakiem fortyfikacji.  Szlakiem turystycznym, który obejmuje elementy obronne fortyfikacji średniowiecznych i nowożytnych. Podczas zwiedzania zobaczyliśmy:  molo i pomnik zaślubin Polski z morzem, Fort Ujście z portem handlowym i pasażerskim, latarnię morską, Redutę Morast na Wyspie Solnej, port jachtowy, Redutę Solnę, Bramę Radzikowską, Batardeau (grodza), Muzeum Oręża Polskiego, starą kuźnię i dom kupiecki, Akademię Rycerską,  Basztę więzienną, Basztę Lontową – zwaną Prochową, fragmenty dawnych fortyfikacji – park im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, starą i nową starówkę oraz Bazylikę.

Podczas całej wycieczki młodzież miała za zadanie odnaleźć 10 mieszkańców Kołobrzegu, którzy mieli im opowiedzieć krótką historię, anegdotę o Kołobrzegu. Wśród tak licznych turystów udało się odnaleźć 6 rodowitych mieszkańców. Było tez kilka zadań przygotowanych przez proboszcza parafii w Łubowie, księdza Piotra Flisa, który z Kołobrzegu trafił do Łubowa.

Stowarzyszenie Stacja Kultura we współpracy z Miejską Biblioteka Publiczną w Bornem Sulinowie realizuje projekt pt. „Świadkowie łubowskiej historii” w ramach konkursu specjalnego „Równać szanse -100-lecie odzyskania niepodległości”  Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.