Warsztaty w Łubowie

Stowarzyszenie Stacja Kultura we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Bornem Sulinowie (MBP) jest realizatorem projektu pt. „Świadkowie łubowskiej historii”  z przeznaczeniem na aktywizację młodzieży z Łubowa i okolic. Koordynatorem zadania jest Pani Magda Haas – bibliotekarz łubowskiej filii MBP.

„Wywiad jako zjawisko kulturowe” tak brzmiał temat warsztatów przeprowadzonych w środę 22 sierpnia przez dyrektor MBP w Bornem Sulinowie Panią Iwonę Gajewską-Tranbowicz.  Dzięki uprzejmości Pani Ani Kowalskiej, instruktor świetlicy zajęcia mogły odbyć się w świetlicy wiejskiej. Dzięki tym warsztatom młodzież dowiedziała się co to jest wywiad, jakie są jego rodzaje i co zrobić by go skutecznie przeprowadzić.

Projekt „Świadkowie łubowskiej historii” realizowany jest w ramach konkursu specjalnego „Równać szanse” pn„100-lecie odzyskania niepodległości” przez  Polską Fundację Dzieci i Młodzieży ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.