XV HENRYKOWSKIE DNI W SIEMCZYNIE

W dniach 7-8 lipca 2018 r. Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie organizuje kolejną, jubileuszową, piętnastą edycję Henrykowskich Dni w Siemczynie. Tegoroczne wydarzenie będzie w szczególny sposób nastawione na pobudzenie aktywności wsi oraz aktywizację rodzin z regionu i spoza niego. Aspekt wiejski i rodzinny w tegorocznych obchodach Henrykowskich Dni w Siemczynie jest szczególnie ważnym elementem dla organizatorów, stąd też ich podkreślenie w wymiarze zarówno turystycznym społecznym, jak i kulturowym.

Doceniając rolę oraz wagę rodziny i społeczności wiejskich w społeczeństwie polskim tegoroczne obchody Henrykowskich Dni w Siemczynie zawierają wiele elementów zmierzających do integrowania rodzin od najmłodszych do najstarszych ich członków oraz aktywizowania społeczności wiejskich w działaniach pro społecznych. W związku z tym wiele działań podczas Henrykowskich Dni skierowane jest do całych rodzin. Poniżej podajemy kilka przykładów takich działań podczas tego wydarzenia w sobotę i niedzielę:

– konferencja historyczno-naukowa pt.: „BAROK” nawiązująca do epoki, w której wybudowano  pałac w Siemczynie (1722-26),

– otwarte warsztaty tematyczne w kuźni ceramicznej,

– otwarte, plenerowe warsztaty plastyczne,

– otwarte warsztaty tańców barokowych połączone z występem scenicznym na scenie letniej,

– otwarte warsztaty śpiewu chóralnego zaproszonych członków chórów z regionu oraz zespołów śpiewaczych z ościennych sołectw zakończone koncertem scenicznym dla przybyłych gości i uczestników wydarzenia,

– koncerty i występy zaproszonych zespołów na scenie letniej prezentujące formę i repertuar dla odbiorców w różnym wieku i z różnych środowisk,

– interaktywne gry i zabawy wykonywane przez grupy rekonstrukcji historycznych,

– pokazy strojów historycznych z różnych epok i kultur,

– finałowy koncert dnia na scenie głównej pt.: „I Letni Festiwal Operowy” w wykonaniu Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Opery na Zamku w Szczecinie z udziałem trzech solistów tenorów i pięciu solistek,

– msza św. koncelebrowana przez Biskupa Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej,

– finał IV Henrykowskich Regat o Pucha Prezesa HSS,

– nieodpłatne wycieczki katamaranem po jeziorze Drawsko,

– pokazy nurkowania i ratownictwa wodnego,

– występ Zespołu „Marianki” na scenie plenerowej,

– biesiada przy ognisku.

Taka dywersyfikacja działań w obrębie jednego wydarzenia zapewnia już od wielu lat rozrywkę połączoną z relaksacyjną nauką dla wszystkich przybyłych. Słowem: dla każdego coś dobrego. ZAPRASZAMY!!!